Nasjonal institusjon foretar en systematisk, helhetlig og uavhengig overvåking av menneskerettighetene i Norge. Dette utgjør til enhver tid institusjonens faglige kunnskapsgrunnlag for rapportering om den nasjonale menneskerettighetssituasjonen. Overvåkningen er et utgangspunkt for strategiske prioriteringer, anbefalinger og oppfølging overfor myndighetene.

Hvert år gir institusjonen en årsmelding til Stortinget om utviklingen av menneskerettighetssituasjonen i Norge. Andre innspill og anbefalinger gis til de instanser og gjennom de kanaler som til enver tid vurderes hensiktsmessige for å styrke gjennomføringen av menneskerettighetene. Høringsuttalelser til ulike myndigheter, temarapporter utarbeidet på eget initiativ og supplerende informasjon til internasjonale overvåkingsorganer er eksempler på relevante kanaler. Rapporter og høringsuttalelser er tilgjengelig i fanene over.

Nasjonal institusjon skal også bidra til å fremme det internasjonale arbeidet for menneskerettigheter. I fanen over finner du mer informasjon om dette, herunder en kalender for Norges internasjonale rapporteringer.