Nasjonal institusjon avgir kontinuerlig høringuttalelser for å fremme og beskytte menneskerettighetene i tråd med Grunnloven, øvrig lovgivning og Norges internasjonale forpliktelser.