Nasjonal institusjon kan ikke prøve enkeltsaker om krenkelse av menneskerettighetene. I tilknytning til enkeltsaker kan vi kun veilede om nasjonale og internasjonale klageordninger.

Under gis det svar på ofte stilte spørsmål som kan være til hjelp og veiledning.