En internasjonal klageordning er en formell prosess der en person eller, i noen tilfeller, en gruppe individer, kan fremme en offisiell klage til en internasjonal overvåkingsmekanisme, en komité eller en domstol. Et slikt organ er opprettet for hver av de forskjellige menneskerettskonvensjonene. Disse konvensjonsorganene gjør det mulig for personer å påberope seg / få rettslig prøvd sitt krav om at en eller flere stater har brutt deres menneskerettigheter og/eller friheter under en spesifikk konvensjon. Slike klageprosedyrer blir referert til som "klage", "kommunikasjon", "søknad" eller "begjæring" avhengig av hvilken menneskerettskonvensjon man benytter som kilde