Enhver klage som sendes til et internasjonalt klageorgan må omhandle et påstått overgrep eller brudd på en eller flere av de menneskerettigheter og friheter som gis i traktaten (konvensjonen og dens protokoller). Traktaten bestemmer hva den aktuelle komiteen eller domstolen er ansvarlig for, og den har ikke anledning til å behandle klager som faller utenfor dens kompetanseområde (jurisdiksjon). Det er søkerens ansvar å identifisere hvilke menneskerettighetsnormer som er direkte relevant i hennes eller hans tilfelle. Dette kan kreve hjelp fra profesjonelle advokater eller fra personer med god kunnskap om menneskerettigheter.