Det er viktig å huske på at alle individuelle klageprosedyrer har sine egne formelle regler eller krav som avgjør om klagen vil bli vurdert. Vennligst sørg for at du har full informasjon om reglene som gjelder for den klageprosedyren du har tenkt å rette din klage til (se nærmere under «hvilken klagemekanisme skal jeg sende min klage til?»).

Disse reglene kan variere noe, men det er noen vanlige prinsipper det er viktig å være klar over:

- Den innklagede staten må ha akseptert at den aktuelle komiteen kan behandle individuelle klagesaker;

- Klageren har tydelig identifisert et menneskerettslig problem som omfattes av en eller flere bestemmelser i den relevante konvensjonen og derved faller innenfor jurisdiksjonen til den aktuelle komiteen. En klage skal ikke oppfattes som et misbruk av retten til fremleggelse, eller bli sett på som uforenlig med bestemmelsene i konvensjonen;

- Klageren skal ha uttømt alle tilgjengelige nasjonale rettsmidler dvs. at saken har vært ført for norske domstoler i ulike instanser og at alle ankemuligheter opp til Høyesterett er blitt benyttet. Bakgrunnen for dette kravet er at staten skal ha hatt mulighet til å rette opp eventuelle krenkelser før komiteen behandler en klage;

- Klagen må som en generell regel, oversendes «uten forsinkelse».  Noen mekanismer har svært strenge krav om at søknaden må sendes innen seks måneder etter endelig beslutning er fattet av nasjonale domstoler;

- Klagen bør som en generell regel, oversendes av den personen som mener seg utsatt for krenkelse av sine menneskerettigheter, eventuelt av hennes eller hans prosessfullmektige. Klagen må være skriftlig og signert ettersom en anonym søknad automatisk kan avvises;

- Den saken det klages på, kan ikke behandles av flere internasjonale klageorganer samtidig.