Vanskelige og problematiske situasjoner oppstår også uten at det nødvendigvis har noe å gjøre med statens plikt til å beskytte dine menneskerettigheter. Hvis du har behov for å snakke med et medmenneske, nevner vi her noen steder hvor det er mulig:

- Kirkens SOS – døgnåpen krisetelefon T: 22400040

- Mental Helse – døgnåpen hjelpetelefon T: 116 123

- Alarmtelefon for barn og unge T: 116 111