Amnesty International Norge

Amnesty er verdens største menneskerettighetsorganisasjon som benytter seg av kampanje- og aktivismestrategi for å legge press på myndigheters brudd på menneskerettighetene. I tillegg publiserer de årlige rapporter om status på menneskerettighetene i ulike land og bedriver menneskerettighetsundervisning.

Telefon: 22 40 22 00

Epost: info@amnesty.no

Nettside: www.amnesty.no

          

Den norske Helsingforskomité

Helsingforskomiteen er en ikke-statlig non-profit organisasjon som overvåker, rapporterer og underviser om demokratistøtte og menneskerettigheter. I Norge har komiteen arbeidet med mange temaområder som for eksempel rasisme og diskriminering, rettsikkerhet og fengselsforhold samt flyktning- og asylpolitikk og minoritetsspørsmål.

Epost: nhc@nhc.no

Nettside: www.nhc.no

 

Flyktninghjelpen

Flyktninghjelpen fremmer og beskytter rettighetene til mennesker på flukt i eller utenfor eget land. Flyktninghjelpens informasjon, rådgivning og juridiske assistanse (ICLA) tilbyr blant annet juridisk veiledning og rettshjelp, hovedsak på husly, eiendomsrett, identitetspapirer og tilsvarende rettigheter, sysselsetting, familiesaker og beskyttelse for ofre for seksuell og kjønnsbasert vold.

Telefon: 23 10 98 00

Epost: nrc@nrc.no

www.flyktninghjelpen.no

 

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons Rettighetssenter

FFOs Rettighetssenter er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom. Der besvarer de og registrerer henvendelser fra funksjonshemmede og kronisk syke, pårørende og andre på telefon eller e-post. De tilbyr også undervisningsmateriell om velferdsrett og har en ungdomsportal som er spesielt rettet mot unge funksjonshemmedes rettigheter innenfor utdanning, økonomi, bolig, støtteordninger, arbeidsliv og mer.

Nettbasert kontaktskjema: http://www.ffo.no/Rettighetssenteret/Kontaktskjema/

Telefon: 966 22 760 (mandag til torsdag 10:00-14:00)

www.ffo.no

 

Kirkens Bymisjon

(omtale, ikke Kirkens Nødhjelp)

www.bymisjon.no

 

Norges Røde Kors

Røde Kors er en beredskapsorganisasjon og støtteaktør for norske myndigheter på ulike omsorgsaktiviteter og sosial inkludering med mål om forebygging av konflikter og vold, og bedre oppvekstsvilkår for barn og unge. I tillegg kan man få opplæring, kurs og råd innen folkerett og internasjonal humanitærrett IHR. Alle distriktene har sine lokallag som ved hjelp av frivillige driver humanitært arbeid i Norge.

Sentralbord: 05003

E-post: Post@redcross.no

Nettside: www.rodekors.no

 

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Er en uavhengig, ideell organisasjon, som skal sikre respekt og rettssikkerhet for den enkelte asylsøker ved å bistå i asylsaker med informasjon, rådgivning og juridisk bistand. NOAS kan gi generell informasjon om blant annet asylprosedyren og kriterier for asyl men de kan også gi gratis rettshjelp i asylsaker som har fått avslag og vurdere om bidrag til å ta saken til en domstol. Rettshjelpen NOAS tilbyr er gratis.

 

Telefon: 22 36 56 60

www.noas.no

 

Redd Barna

Redd Barna er en politisk og pedagogisk organisasjon som gjennom lobbyvirksomhet og aktivisme kjemper for å oppnå like rettigheter og friheter for alle barn, gjennom lovgivning og sosial endring. Organisasjonen har særlig kompetanse om anvendelsen av internasjonale menneskerettigheter og prinsipper til situasjoner som angår barn og tilbyr råd til myndighetene og andre som ønsker det.

 

Telefon: 22 99 09 00 

Epost: post@reddbarna.no

www.reddbarna.no