Advokatvakten.no – OBS: har stoppet å svare på nye henvendelser inntil videre (Feb’16)

Tilbyr gratis konsultasjon over internett på alminnelige rettsområder. De gir råd selv og om hvor du bør henvende deg videre dersom saken din går utover deres bistandstilbud.

Telefon: +47 69 34 46 65

Epost: firmapost@advokatvakten.no

www.advokatvakten.no

 

Advokatforeningen

«Advokaten hjelper deg» er en tjeneste fra Advokatforeningen som hjelpe deg å finne riktig advokat til din sak og har råd om hva man bør forberede før man treffer en advokat til konsultasjon om sin sak. De administrerer også et nasjonalt nettverk av Advokatvakter der man kan møte opp og få inntil en halv time med gratis advokathjelp i sitt nærområde. Man kan også sende inn spørsmål om hverdagsjuss og lese svar på andres innsendte spørsmål.

Nettside for råd: www.advokatenhjelperdeg.no

Telefon: 22 03 50 50 (ingen konkret rådgivning for privatpersoner er mulig på denne linjen, men de vil kunne være i stand til å gi deg detaljer om din lokale Advokatvakt som kan gi deg råd)

www.advokatforeningen.no

 

Advokathjelpen

Tjenesten tilbyr besvarelse på en konkret juridisk problemstillingen innen 24 timer, til en pris av 465,-

Telefon: 31 28 59 94

www.advokathjelpen.no

 

Gatejuristen

Kirkens Bymisjons frivillige gatejurister gir gratis rettshjelp til personer med rusproblemer. Saksbehandlerne kan nås ved frammøte på kontoret eller direkte på telefon.

www.gatejuristen.no

 

Oslo

Telefon: 23 10 38 90 på hverdager mellom kl. 13:00 og 15:00 (torsdager mellom kl. 17.00 og 19.00)

Besøksadresse: Skippergata 23, Oslo.

Epost: post@gatejuristen.no

 

Tromsø

Telefon: 92 07 04 44

Besøksadresse: Veitasenteret, Storgata 102, Tromsø

Epost: post@gatejuristentromso.no

 

Trondheim

Telefon: 93 25 37 71 

Besøksadresse: Schultzgate 8, Trondheim

Epost: kathrine.blix.olsen@gatejuristen.no

 

Kristiansand

Telefon: 38 12 01 70

Besøksadresse: Tordenskjoldsgate 67, Kristiansand

Epost: gatejuristen@skbk.no

 

(Finnes også satelitter som tilbyr rettshjelp en gang i uka i følgende byer: Lillehammer, Gjøvik, Sandefjord, Halden, Tønsberg og Hamar)

 

JussBuss

Juss-Buss er et rettshjelpstiltak som drives av jusstudenter og som gir gratis rettshjelp i enkeltsaker. De tar kun imot nye saker per telefon eller ved personlig oppmøte. Saksbehandlingstiden er på ca. to uker. I tillegg har de utviklet mange brosjyrer som dekker vanlige juridiske problemstillinger. Disse forklarer lovgivningen og hjelper deg med å søke korrekte råd. Generell informasjon og juridiske faktadokumenter er tilgjengelig på norsk, engelsk, polsk, russisk og spansk språk.

Telefon: 22 84 29 00

Besøksadresse: Skippergata 23, Oslo

http://foreninger.uio.no/jussbuss/

 

Jusshjelpa – Nord-Norge

Jusshjelpa i Nord-Norge er et rettshjelpstiltak som drives av jusstudenter. De gir gratis rettshjelp i enkeltsaker og tar imot nye saker via nett, per telefon eller ved personlig oppmøte.

Nettbasert saksinntak: http://jusshjelpa.no/formtools/modules/form_builder/published/form_1.php

Telefon: 77 64 45 59

Besøksadresse: Terminalgata 38, Tromsø

www.jusshjelpa.no

 

Jusshjelpa – Midt Norge

Jusshjelpa i Midt-Norge er enda ett rettshjelpstiltak som drives av jusstudenter. De gir gratis rettshjelp i enkeltsaker til hele Norges befolkning, bortsett fra i saker om skatterett og strafferett. Man kan ta kontakt per epost, telefon eller ved personlig oppmøte.

Nettbasert saksinntak: http://jushjelpa.no/saksmottak/

Telefon: 73 51 52 50

Besøksadresse: Bispegata 9C, Trondheim

www.jushjelpa.no

 

Jussformidlingen – Bergen

Tilbyr gratis juridisk bistand til privatpersoner av studenter i sluttfasen av studiene ved Universitetet i Bergen, men man kan ta kontakt uavhengig av hvor man bor.

Nettbasert saksinntak: https://www.jussformidlingen.no/saksinntak/

Telefon: 55 58 96 00

Besøksadresse: Sydneshaugen 10, Bergen

https://www.jussformidlingen.no

 

 

JURK

JURK yter juridisk bistand for kvinner med rettshjelp i enkeltsaker. De holder også foredrag for minoritetskvinner og arbeider rettspolitisk på bakgrunn av erfaringer fra saksbehandlingen.

Netbasert saksinntak: https://jurk.no/saksmottak

Telefon: 22 84 29 50

Besøksadresse: Skippergata 23, Oslo

www.jurk.no