Etter å ha definert hvilke spesifikke menneskerettighetsnormer som berøres av det forholdet en person ønsker å klage på, vil det være mulig å identifisere en eller flere relevante internasjonale klageinstanser. Dersom det viser seg å være flere institusjoner som har jurisdiksjon over de menneskerettighetsnormer man ønsker å klage over, vil det bare være anledning til å velge én. Det er ikke anledning til å fremme den samme saken til mer enn én mekanisme av gangen. Valget av den best egnede mekanismen i et gitt tilfelle vil avhenge av flere faktorer. Det kan være noen forskjeller i de substansielle menneskerettighetsnormene gitt under en annen traktat eller det kan være ulike typer rettsmidler som kan forventes. Noen prosedyrer kan være mer kompliserte og langvarige. Det kan være behov for å rådføre seg med profesjonelle advokater eller personer med kunnskap om menneskerettigheter før man foretar en endelig avgjørelse om valg av mekanisme.