"Være en sterk faglig aktør som kan hjelpe til med å tilrettelegge premissene for debatten om menneskerettigheter i Norge og sette dem på dagsorden på en positiv og pedagogisk måte."

"Være en samlende brobygger som kan virke som et nav i menneskerettighetshjulet og tilrettelegger for samarbeid."

"Være en tydelig vaktbikkje som passer på at myndighetene holder seg innenfor og gjennomfører sine menneskerettlige forpliktelser."