Norges første rapport til CRPD, april 2015

Straffegjennomføring i annen stat, februar 2015

Nasjonalt forbud mot tigging, februar 2015

Lov og instruks om nasjonal institusjon for menneskerettigheter, januar 2015

Straffegjennomføringsforskriften for barn, desember 2014

Hjelpetiltak etter lov om barneverntjenester, desember 2014

Ratifikasjon av FNs barnekonvensjons tredje tilleggsprotokoll, oktober 2014

Innspel til BLD første rapportering på CRPD, oktober 2014

Utlendingsforskriften - varig ordning for lengeværende barn, september 2014

Oslo kommune tiggeforbud, august 2014

Re-etablering av nasjonal institusjon for menneskerettigheter, mai 2014

Utlendingsforskriften - engangsløsning for lengeværende barn, mai 2014

Bruken av glattceller (Dokument 8:20 L (2013-2014), mars 2014

Politiattest i asylmottak, februar 2014

Strategi for ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond utland, januar 2014

Utredning - ratifikasjon av TP BK, september 2013

UD vurdering av endringer av nasjonal institusjon, september 2013

Boligsosial strategi , august 2013

Utkast rapport 21./22 til CERD, mai 2013

Bruk av isolasjon, april 2013

Avhør av særlig sårbare personer i straffesake, april 2013

Regulering av pengeinnsamling på offentlig sted, mars 2013

Meldeplikt for pengerinnsamling Oslo kommunes politivedtekt, february 2013

Kriminalisering forberedelse til terrorhandling, oktober 2012

Samtykke til ratifikasjon av CRPD, oktober 2012

Barn på fluk, september 2012

Valgfri tilleggsprotokoll til FNs torturkonvensjon, September 2012

Helse- omsorgstjenester i fengsel, mai 2012

Statusrapport - CERD 19./20., april 2012

Ratifikaasjon av TP-ØSK, mars 2012

NOU 2011:9 ØSK selvbestemmelse og rettssikkerhet, februar 2012

EMD reform, januar 2012    EGNHRI Submission to CDDH

EMD Rrapportering on Interlaken- og Izmirerklæringen), november 2011

NOU 2010:12 Ny klageordning for utlendingssaker, oktober 2011

Rituell omskjæring av gutter, oktober 2011

Bevaepnede vakter på skip, mars 2011

Helsehjelp til personer som oppholder seg ulovlig i landet, februar 2011

Utlendingsloven - frihetsberøvelse, oktober 2010

Etablering av en sentral valgenhet, september 2010

Datalagring, april 2010

Rapport - rammekonvensjonen av nasjonale minorieteter, april 2010

Bruk av religiøst og politisk plagg og symboler i domstolene, februar 2010

Kompetanseutvikling barnevernet, januar 2010