Norge skal gi periodiske statusrapporter til de internasjonale overvåkingsmekanismene om gjennomføringen av menneskerettighetene nasjonalt.

Før konvensjonsorganene avholder sin eksaminasjon av staten, inviteres nasjonale aktører, herunder nasjonale institusjoner, ombud og frivillige organisasjoner, til å komme med supplerende informasjon gjennom såkalte «skyggerapporter». Slik tilleggsinformasjon høyner komiteenes kunnskapsgrunnlag om situasjonen i Norge, og bidrar til relevante anbefalinger til norske myndigheter.

I fanen til høyre finner du en kalender med oversikt over de forskjellige rapporteringsfristene for Norge.

Les våre innspill til internasjonale overvåkingsmekanismer:

Innspill gitt i 2017:

  • CEDAW Supplerende informasjon til FNs høring av Norge om gjennomføring av kvinners menneskerettigheter (2. oktober 2017)

  • FNs Barnekomité Innspill til pre-session (30. juni 2017)  

  • CEDAW  Innspill til pre-session, List of Issues (23. januar 2017)