Fag-møter-folk seminar om menneskerettigheter.

I sommer gikk debatten høyt om menneskerettighetene. De omfatter flere forhold nå enn før. Hvem er det egentlig som bestemmer hva de omfatter? Er menneskerettigheter juss eller politikk?

Norges dommer i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD), Erik Møse, innleder. Deretter blir det paneldiskusjon med sommerens debattanter, ledet av fagdirektør Anine Kierulf ved NIM.

Seminaret er åpent for alle fra 15:30 og vi avslutter med Menneskerettighetsmingel med servering fra 17:00 – 18:00 i Nasjonalbibliotekets cafe.

Seminaret er i Målstua i 2 etasje.