22. september inviterer vi til et frokostseminar om ytringsfrihet og hatefulle ytringer. Seminaret er på Diehtosiida/Vitenskapsbygget i Kautokeino, fra kl. 9:00 – 11:00.

I en tid der hatprat florerer på nett, og etter en sommer der nynazister har marsjert i gatene, er det flere spørsmål som melder seg: Hvorfor skal ytringsfrihet beskyttes? Hvor går egentlig grensene for hva det er lov å si? Hvordan balanseres ytringsfrihet mot minoritetsvern? Hva skal til for at noe anses som en ulovlig «hatefull ytring», og hvilke minoriteter har særlig lovbeskyttelse mot denne type ytringer?

Seminaret er åpent for alle. Fagdirektør i NIM, Anine Kierulf, innleder og vi inviterer til spørsmål og diskusjon.