Den norske regjeringen skal i henhold til artikkel 15 levere rapporter hvert tredje år. Norges sjette periodiske rapport ble levert i juli 2014. Den neste rapporten forventes levert i mars 2017.