Den norske regjeringen har akseptert at Den europeiske kommisjonen mot rasisme og intoleranse, i henhold til sitt mandat i resolusjon fra Europarådets ministerkomité, utarbeider toårige rapporter på eget initiativ. Hittil er fem rapporter utarbeidet, den foreløpig siste ble publisert desember 2014. Som følge av en nyetablert prosedyre for midtveisevaluering offentliggjorde kommisjonen i 2011 sine konklusjoner på Norges oppfølging av den fjerde rapporten. Femte overvåkningssyklus for alle medlemslandene begynte i 2013 og vil vare i fem år.