Den norske regjeringen skal i henhold til RESP del IV artikkel C levere rapporter til Den europeiske sosialrettskomiteen hvert år. Bestemmelsene i RESP deles inn etter fire tematiske områder, og norske myndigheter har årlig rapporteringsplikt på ett av områdene. Norges trettende statsrapport ble levert i november 2015. Komiteen vil avgi sine konklusjoner til Norges tolvte rapport i januar 2016, og konklusjoner på Norges trettende rapport vil bli avgitt i januar 2017.