Spenningen mellom juss og politikk tiltar i en tid med økende rettsliggjøring. Generelt, og kanskje særlig på menneskerettighetenes område, er det ulike syn på hvordan Spenningen mellom juss og politikk tiltar i en tid med økende rettsliggjøring.

 

Generelt, og kanskje særlig på menneskerettighetenes område, er det ulike syn på hvordan disse to størrelsene forholder seg til hverandre – og bør forholde seg til hverandre. disse to størrelsene forholder seg til hverandre – og bør forholde seg til hverandre.

Dagens Næringsliv dro i sommer i gang en debatt om menneskerettsjussen som demokratisk utfordring, sammen med BI-professor Ole Gjems-Onstad. Hva kom ut av debatten? Hva er det faktiske forholdet mellom menneskerettigheter, domstoler og politikk?

Vi inviterer kronikkforfatterne til seminar om menneskerettigheter og demokrati på Nasjonalbiblioteket.

Siste halvdel av seminaret er åpent for publikum, fra klokken 17:00 til 18.30.