I anledning FNs menneskerettighetsdag inviteterer vi til debatt om menneskerettighetene og Grunnloven

Grunnloven er aktuell som aldri før. Med sitt nye menneskerettighetskapittel har vår høyeste rettskilde fått enda større betydning for enkeltmennesket. Kapitlets innledningsbestemmelse, Grunnloven § 92, har, sin korte levetid til tross, rukket å bli gjenstand for diskusjon og flere tolkninger.

For hva innebærer denne bestemmelsen egentlig? Og hvor mye har den å si for rettstilstanden til deg og meg?

Vårt panel skal presentere argumentene for og mot de ulike tolkningene, før vi åpner debatten med salen.

Panel:

  • Postdoktor Anine Kierulf (Norsk senter for menneskerettigheter)

  • Advokat Christian Reusch (Regjeringsadvokaten)

  • Advokat Frode Elgesem (Elgesem Advokatfirma AS)

Ordstyrer er vår nestleder Adele Matheson Mestad.

Registrering fra kl. 08:30. Det vil bli servert kaffe og te.

Påmelding til info@nhri.no. Se også invitasjon her.