SV foreslår at barnevernet får ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere over 15 år, og viser til NIMs temarapport om denne gruppen barn. «Jeg er glad for at rapporten er så tydelig. Nå slår institusjonen fast, helt klinkende klart, at vi bryter barnekonvensjonen ved at vi behandler de enslige mindreårige asylsøkerne over 15 år på en dårligere måte enn norske barn», sier SVs Karin Andersen til ABC Nyheter.