Nasjonal institusjon er glad for å kunngjøre at Anine Kierulf har takket ja til vår nyopprettede fagdirektørstilling.

Fagdirektøren skal kvalitetssikre, koordinere og videreutvikle kompetansen i Nasjonal institusjons allerede sterke fagmiljø – og ha ansvar for institusjonens kontakt og samarbeid med menneskerettslige forskningsmiljøer i hele landet.

Anine Kierulf er cand.jur. fra UIO, LL.M. fra Northwestern University og PhD i rettsvitenskap (UiO, 2014). Hun har tidligere vært advokat i Schjødt (2001-2010), dommerfullmektig ved Ringerike tingrett og rådgiver for Europarådet. Nå er hun postdoktor ved Norsk senter for menneskerettigheter.

- Vi ser frem til å bli spilt enda bedre via Anines forsknings-, undervisnings- og formidlingskompetanse. Foruten en betydelig vitenskapelig produksjon har hun også lang og prisbelønt erfaring med å drive forskningsbasert folkeopplysning, noe som er en sentral del av vårt mandat, uttaler en fornøyd direktør Petter Wille.

Vi gleder oss til Anine tiltrer stillingen den 15. mai 2017.

 

Foto: UiO/Olav Torvund