Når valget er over, skal Stortinget ta stilling til hele 45 grunnlovsforslag. Skal 16-åringer få stemmerett? Skal kongehuset avvikles? Skal retten til asyl stå i Grunnloven? Skal vi ha flere folkeavstemninger? 

Vi tenker kanskje ikke så mye på den, men Grunnloven er faktisk ganske viktig i våre daglige liv. Ikke bare gir den grunnlaget for årets valg, det er også den som gjør at regjeringen kan foreslå lover om alt fra mobilbruk i bil til oljeboring og ulvejakt. 

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) inviterer til debatt om Grunnloven under Arendalsuka 2017!

I panelet:
• Jette F. Christensen, stortingsrepresentant (AP)
• Michael Tetzschner, stortingsrepresentant (H)
• Bård Vegar Solhjell, stortingsrepresentant (SV)
• Sveinung Rotevatn, stortingsrepresentant (V)
• Anine Kierulf, fagdirektør, NIM

Meld deg på arrangementet på vår Facebook-side.

Mens vanlige lover lages og endres av Stortinget og regjeringen alene, kan ikke endringer i Grunnloven skje uten at vi – folket – har fått muligheten til å bidra. Grunnlovsforslag fremsettes før valg, og kan først vedtas etterpå. Men hvordan skal vi skjønne hvilke endringer det er snakk om når politikerne ikke nevner dem i valgkampen? Når ikke engang mediene interesserer seg for dem? Selv før den store grunnlovsreformen i 2014 var de ulike endringsvalgene ikke nevnt i noen partiprogrammer.

Debatten ledes av Åsne Julsrud, dommer i Oslo tingrett og styreleder i NIM. Innledning ved direktør Petter Wille og nestleder Adele Matheson Mestad. Mer om programmet finner du på Arendalsukas nettsider.