Sametinget behandlet fredag 2. juni Nasjonal institusjons årsmelding for 2016. 

- Nasjonal institusjon ønsker at vår årsmelding med anbefalinger bidrar til mer oppmerksomhet og debatt om menneskerettslige utfordringer i Norge. Sametingets behandling av vår årsmelding er i så måte viktig for at Nasjonal institusjons arbeid med fremme av menneskerettighetene blir gjort kjent også i samiske samfunn, og at vi oppfyller vårt mandat innenfor urfolks-og minoritetsrettsområdet, sier direktør Petter Wille.

Han merker seg at Sametinget under sin behandling av årsmeldingen viste til flere aktuelle saker hvor statens menneskerettslige forpliktelser bør vurderes.

- For oss i Nasjonal institusjon er det viktig at Sametinget aktivt er med på å fremme menneskerettigheter og vi ser at dialog med Sametinget vil gi oss viktige innspill til vårt videre arbeid, sier Wille.

Styremedlem Gro Dikkanen og fagdirektør Laila Susanne Vars fulgte behandlingen av Nasjonal institusjons årsmelding i Karasjok. Vars holdt også et foredrag for Sametingets oppvekst-, omsorgs- og utdanningskomite tirsdag 30.mai, der hun presenterte årsmeldingens hovedtrekk og NIMs mandat og virksomhet. På bakgrunn av denne presentasjonen oppfordret Sametinget Nasjonal institusjon til å fortsette sitt arbeid for å gjøre virksomheten mer kjent i samiske samfunn.

Under behandlingen av årsmeldingen på Sametinget kom det også frem at Sametinget ber Nasjonal institusjon gjøre nødvendige grep for å sikre at urfolks menneskerettigheter får den nødvendige prioritet i det faglige arbeidet og at anbefalingene som fremkommer i Nasjonal institusjons årsmelding blir fulgt opp gjennom en videre dialog mellom Stortinget, regjeringen og Sametinget.

Dokumentene fra Sametingets behandling kan du lese her. På våre nettsider finner du også årsmeldingen og de aktuelle temarapportene.