Den 3. november 2016 besøkte Justiskomiteen Nasjonal institusjon.

Komitemedlemmene fikk en innføring i Nasjonal institusjons mandat, samt konkrete temaer vi arbeider med. Vi forklarte våre tanker rundt forholdet mellom politikk og det menneskerettslig juridisk rammeverk, samt våre metoder for overvåkning av menneskerettighetssituasjonen i Norge. Det brede mandatet institusjonen er tildelt gir oss en unik mulighet til å følge det store bildet, samt skape dialog mellom de ulike menneskerettighetsaktørene. Justiskomiteen skal behandle vår kommende årsmelding for 2016.

I tillegg til å gå inn på temaer som for eksempel overvåkning, ytringsfrihet og barn i utlendingsretten, benyttet vi anledningen til å minne om vår årsmelding for 2015. Tema for årsmeldingen var isolasjon, og Nasjonal institusjon anbefalte i årsmeldingen at norske myndigheter burde gjøre en rekke endringer i reglene om politiarrest og varetektsfengsling ved bevisforspillelsesfare. 

Fra Justiskomiteen deltok leder Hadia Tajik (A, leder for Justiskomiteen), Kari Henriksen (A), Sven Tore Løkslid (A), Hårek Elvenes (H), Peter Christian Frølich (H), Ulf Leirstein (FrP), Jenny Klinge (Sp), Anna Molberg (H), Jorunn Hallaråker (KrF), Inger Karin Arntzen (Sp) og Trude H. Lyng.

Fra Nasjonal institusjon deltok styreleder, Cecilie Østensen Berglund, direktør Petter Wille, nestleder Adele Matheson Mestad, seniorrådgiverne Anniken Barstad Waaler, Kristian Haugland Nilsen, Kristin Høgdahl, Stine Langlete og Erlend Methi samt koordinator Pernille Meum.