For første gang har lagmannsretten slått fast at staten har krenket forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling av barn. "Det er kanskje den mest alvorlige beskjeden en stat kan få fra sin egen domstol", sa vår nestleder Adele Matheson Mestad i gårsdagens utgave av Dagsnytt atten. Hør utdraget her.