Les vår høringsuttalelse til utredningen om det norske mediemangfoldet.