I forrige uke inviterte vi til MRforum, et samarbeid mellom Senter for menneskerettigheter og NIM. Arrangementet ble strømmet på nett, og er nå gjort tilgjengelig for alle.

Menneskerettighetene er under press i Europa. I Storbritannia har statsministeren tatt til orde for å ofre menneskerettigheter for kampen mot terror. I land som Russland, Ungarn og Polen vingeklippes domstolenes uavhengighet og forholdene blir stadig vanskeligere for ikke-statlige organisasjoner. I dette landskapet skal en ny norsk regjering ivareta menneskerettighetene – både ute og hjemme. Hvilken menneskerettighetspolitikk kan vi forvente av den?

MRforum har i lengre tid vært det sentrale møtepunktet for faglig diskusjon av aktuelle menneskerettsspørsmål, og er jevnlig besøkt av representanter fra sentralforvaltning, domstolene, sivilsamfunnet og akademia. Panelet bestod denne gangen av stortingsrepresentantene Espen Barth Eide (Ap) og Michael Tetzschner (H) – og generalsekretær i Helsingforskomiteen Bjørn Engesland og i FN-sambandet, Anne Cathrine Uteng da Silva. Debatten ble ledet av vår fagdirektør Anine Kierulf. Her kan du se hele seansen.