Mange medier har beskrevet nazi-marsjen i Kristiansand som ulovlig. Det var den ikke. «En demonstrasjon kan bli forbudt i forkant hvis det er fare for sikkerhet eller alvorlig ordensforstyrrelse. Det er ikke et forbud som kan utøves på bakgrunn av at ytringene man tror kan bli fremsett er dumme eller fæle, men fordi man vet at måten de vil bli framsatt på skaper alvorlige sikkerhetsproblemer», sier vår fagdirektør Anine Kierulf til Filter Nyheter.