Siden 2014 er 16. mars Kvenfolkets dag. En dag som feirer og synliggjør Kvenenes kultur og historie.

Kvenene er en nasjonal minoritet med et språk og en kultur som er vernet av menneskerettighetene. Av særlig interesse i denne forbindelse er Europarådets rammekonvensjon og Minoritetsspråkspakten. Målsetningene i disse konvensjonene er å verne og fremme likestilling for nasjonale minoriteter i Norge og er særlig relevant for språk og utdanning. Dette er viktige menneskerettigheter som bidrar til å styrke Kvenenes felleskap rundt egen identitet, og mulighetene til å videreføre sin kultur til kommende generasjoner. Noe som i et større perspektiv er med på å opprettholde språklig mangfold, kulturell rikdom og tradisjoner i Norge.

Oppfølging av Kvenenes menneskerettigheter er en del av fokusområdet for Nasjonal institusjon. I dag gledes vi med Kvenene, og er med på å feire Kvenenes dag!