I dag er det 69 år siden verdenserklæringen om menneskerettigheter ble vedtatt. Neste år er erklæringen 70 år, og dagen i dag er også starten på den et år lange markeringen av 70-års dagen for erklæringen.

Menneskerettighetserklæringen er selve grunndokumentet i det internasjonale arbeidet for menneskerettighetene. Erklæringen gir uttrykk for et felles mål for alle folk og nasjoner, og selv om den ikke er rettslig bindende, er de aller fleste bestemmelsene i erklæringen tatt inn i FNs menneskerettighetskonvensjoner. Erklæringen slår fast det helt grunnleggende, nemlig at alle mennesker har det samme menneskeverd og at menneskerettighetene gjelder for alle.

Da Verdenserklæringen om menneskerettigheter ble vedtatt for 69 år siden, var verden i ferd med å reise seg etter de forferdelige overgrepene, nazistenes folkemord mot jøder og andre minoriteter under andre verdenskrig. Det var enighet om at disse grusomhetene ikke skulle få gjenta seg.  Beskyttelse av menneskerettigheter ble en hovedoppgave for FN. De skulle bidra til å løfte land som Tyskland og Italia ut av sin totalitære fortid og etablere dem som demokratier og rettsstater. Man erkjente at beskyttelse av menneskerettigheter er en viktig forutsetning for fred. Arbeidet med å utarbeide en verdenserklæring om menneskerettighetene begynte derfor allerede i 1946.

– På menneskerettighetsdagen er det derfor på sin plass at vi minner oss selv om bakgrunnen for utviklingen av et bindende internasjonalt vern om menneskerettighetene, som er et av etterkrigstidens store fremskritt. Dette er særlig viktig i dag hvor menneskerettighetene er truet i en rekke land i alle verdensdeler, sier vår direktør Petter Wille i anledning dagen.

Dagen i dag markerer også starten på den et år lange markeringen av erklæringens 70-års dag, som er 10. desember 2018. Frem til da skal de 70 årene markeres på forskjellige måter, med den offisielle lanseringen i Paris. Det vil også være markeringer i Geneve og New York. FN`s høykommisær for menneskerettigheter, Zeid Ra’ad Al Hussein, har i anledning markeringene lagt ut denne filmen.