NIM skriver at det også er mulig å innføre krav om samisk språkkompetanse i samiske barnehager.

Kunnskapsdepartementet foreslår å innføre krav om tilfredsstillende norskspråklig kompetanse for ansettelse i stilling som assistent i barnehage. NIM skriver i sin uttalelse til Kunnskapdepartementets høring at det ikke er noe i veien for også å foreslå og legge til rette for å snarlig innføre tilsvarende krav om samisk språkkompetanse for ansatte i samiske barnehager.

Du finner hele uttalelsen vår her. Du finner alle våre høringsuttalelser her.