Er mobilen nærmest blitt en forlengelse av din person? Hva har i tilfellet dette å si for statens mulighet til å få titte på den, hvis den vil?

Høyesterett la nylig til grunn at «bruken av siktedes finger til å få tilgang til (…) innholdet i en mobiltelefon – språklig sett er noe annet enn en kroppslig undersøkelse.»

Mobilen er altså ikke del av kroppen. Dette på tross av at amerikansk høyesterett allerede i 2014 (Riley mot California) la til grunn at mobilen er en så integrert del av vårt liv at en besøkende fra Mars ville trodd det motsatte. Selv om forskjellen ikke er opplagt for en marsboer, er den nok fortsatt det for de fleste mennesker. Det er essensen: Loven sier ikke «mobiltelefonisk» undersøkelse, den sier «kroppslig undersøkelse».

Les direktør Petter Willes kronikk i Aftenposten om legalitetsprinsippet, mobiltelefonen og marsboere.