Les vårt innspill til forslag om hva slags kompetanse det kommunale barnevernet bør besitte og ha tilgang til.