Barnevern, omsorgstilbudet til enslige mindreårige asylsøkere og vold mot barn er blant temaene vi ber FNs Barnekomité ta opp med norske myndigheter i vårt innspill til komiteens forberedende møte, som finner sted i oktober. Les hele innspillet her.