Regjeringen må klargjøre hvordan Norge skal styrke østsamenes rettigheter overfor FNs rasediskrimineringskomite (CERD), mener Nasjonal institusjon for menneskerettigheter. «Østsamene er en minoritet i det samiske samfunnet, og blir av den grunn ofte glemt når tiltak rettet mot samene diskuteres. Vi ber derfor regjeringen svare CERD hva Norge har gjort og har tenkt å gjøre for å sikre østsamenes rettigheter til reindrift, tradisjonell jakt og fiske, og hvilke tiltak som kan være aktuelle for å bevare og utvikle østsamisk språk», sa fagdirektør Laila Susanne Vars på NRK Sápmis morgensending fredag.