Tirsdag 13. juni behandler Stortinget årsrapporten fra Nasjonal institusjon i plenum. Justiskomiteen mener årsmeldingen trekker opp viktige menneskerettslige utfordringer for Norge, og ber regjeringen underrette Stortinget om hvordan anbefalingene følges opp. Les komiteens innstilling her.