Oslo tingrett frifant staten i det såkalte klimasøksmålet. Regjeringens vedtak om å åpne for oljeleting i Barentshavet ble ikke ansett for å være i strid med Grunnloven § 112 og retten til et sunt miljø. Vår seniorrådgiver Erlend Methi har skrevet en kommentar til dommen.

Foruten at miljøsaken vekker stort engasjement generelt, er det første gang den såkalte miljøparagrafen blir prøvd direkte av en domstol. Vår seniorrådgiver Erlend Methi redegjør litt for dommen og peker på noen sider som kan bli gjenstand for videre diskusjon – slik som rettens syn på at det ikke er relevant å ta i betraktning klimautslipp fra eksportert olje og gass.

Les hele kommentaren her.