I et innlegg i fredagens avis kommenterer Erling S. Skaug vår kronikk om to nye dommer knyttet til bruk av nikab fra Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD). Skaug drøfter bruk av nikab på passfoto og hevder at plagget er et politisk symbol. Innlegget er en avsporing fra vår kommentar om forbud mot nikab i utdanningssektoren. I tillegg er det misvisende på sentrale punkter.

Det er nemlig ikke tillatt å bruke nikab på passfoto. Reglene er, i motsetning til hva Skaug hevder, tydelige: hodeplagg som tildekker «noe av ansiktet eller mer av hodet enn det som er nødvendig», eller som dekker ørene, er aldri tillatt. Dette regelverket er trygt innenfor menneskerettighetene, fordi det er lite inngripende og begrunnet i legitime sikkerhetshensyn. EMD har akseptert lignende regler.

Videre har Høyesterett slått fast i frisør-saken mot Merete Hodne at hijab er et religiøst symbol, uavhengig av om det også kan ha en politisk dimensjon. Det samme må gjelde nikab. I parentes nevner vi at dersom nikab anses som et politisk symbol, så ville et forbud gripe inn i den politiske ytringsfriheten, noe som ville være enda mer betenkelig i et demokrati.