Direktør Petter Wille har skrevet en kommentar om samenes status som urfolk i siste nummer av Advokatbladet.

Wille ble bedt om å kommentere et annet debattinnlegg om samme tema, og skriver blant annet:

"Selv om det ikke finnes noen generell internasjonal definisjon av urfolk, er det ingen tvil om at samene er urfolk etter ILO-konvensjonens definisjon. Samene er anerkjent som urfolk av både lovgiver, regjering og domstolene, samt av internasjonale organer. Norske myndigheter har derfor klare internasjonale og nasjonale forpliktelser overfor det samiske folk. Det er en prioritert oppgave for Nasjonal Institusjon å overvåke at disse forpliktelsene blir oppfylt."

Hele kommentaren kan leses her: Samene er urfolk.