Les vår høringsuttalelse til utredningen om langsiktige konsekvenser av høy innvandring.