Til tross for at Norge er rangert som en av verdens sterkeste rettsstater, er enkelte menneskerettigheter under press også hos oss. Tirsdag behandles NIMs årsmelding i Stortinget. 

Overvåkning av norske borgere, mangelfull omsorg for flyktningbarn og tvang i helse- og omsorgssektoren er noen av de menneskerettslige utfordringene Norge står overfor. «Når politikerne driver menneskerettslig balansekunst helt på kanten av grunnleggende rettigheter Norge har bundet både seg selv og andre stater til, vil vi lett bli dømt i nasjonale eller internasjonale domstoler. Dette påvirker Norges omdømme som menneskerettsnasjon», skriver direktør Petter Wille i en kronikk i Dagbladet.