Dersom vi åpner opp for å endre internasjonale konvensjoner, må vi være forberedt på at andre stater vil forsøke å få gjennomført sine ønsker. For eksempel at rike land må ta imot flere flyktninger, skriver direktør Petter Wille og seniorrådgiver Kristian Reinert Haugeland Nilsen i Dagbladet.