Staten har allerede mange verktøy for å sikre at kun personer med lovlig opphold får bli i Norge. Denne verktøykassen brukes aktivt: I fjor ble over fire tusen mennesker internert på Trandum. I tillegg har vi fått et betydelig utvidet lovgrunnlag for å hindre terror de siste årene. Det er altså ikke behov for å «utfordre» menneskerettighetene, skriver nestleder Adele Matheson Mestad og seniorrådgiver Erlend Methi i Dagsavisen.