Bør skattelistene være åpne? I 2011 vedtok Stortinget å begrense medienes adgang til å publisere skattelistene i sin helhet. Den gangen hevdet flere medieorganisasjoner at dette var i strid med medienes ytringsfrihet. Men er en slik begrensning en krenkelse av ytringsfriheten? Nei, mener Den europeiske menneskerettsdomstol, som nylig tok stilling til en klage mot Finland. Dommen er relevant for Norge, skriver vår praktikant Marius Kjølstad og seniorrådgiver Erlend Methi i Dagsavisen.