Dersom nynazister truet Oslo Pride med vold, og dette førte til at Oslo Pride ble stoppet av politiet, ville det åpenbart være svært kontroversielt. I prinsippet skjer det samme når politiet nå har valgt å nekte nynazister å demonstrere i Fredrikstad på grunn av frykt for voldelige motdemonstranter. Forbud mot en demonstrasjon som ennå ikke har funnet sted, er forhåndssensur. Det har vi i utgangspunktet et totalforbud mot i Norge, skriver fagdirektør Anine Kierulf og seniorrådgiver Erlend Methi i Fredriksstad Blad.