«Likes» på Facebook kan allerede straffes. Problemet er å vite hva en «like» egentlig betyr.

Antirasistisk senter og Sosialistisk ungdom har foreslått å straffeforfølge «likes» til direkte truende og voldelige statusoppdateringer på Facebook. Problemet med en eventuell kriminalisering av «likes» er at den i noen grad er overflødig – «likes» kan straffes allerede. Dessuten vil det neppe vil gjøre oss bedre i stand til å bekjempe fæle nettytringer eller «like»-akselereringen av dem, skriver vår fagdirektør Anine Kierulf i en kronikk i VG