Er overnasjonale avtaler en trussel mot folket og demokratiet? Og er det eliten som hindrer folk å skyte ulv, eller er det stortingsrepresentantene – inkludert FrP? Vår fagdirektør Anine Kierulf tok rollen som elitenes representant da hun møtte FrP-politiker Espen Teigen, her i rollen som folkets mann, til debatt under lanseringen av Minerva, som vier sin nyeste utgave til elitene. Debatten ble ledet av Minerva-redaktør Nils August Andresen. Se debatten her