FNs kvinnediskrimineringskomité (CEDAW-komiteen) skal ha dialogmøte med den norske regjeringen 7. november i år. I forkant ønsker komiteen innspill fra det sivile samfunn og uavhengige institusjoner.

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) og Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) inviterer alle interesserte til et åpent formøte 1. november for å diskutere norske utfordringer på likestillingsfeltet. Det vil også være anledning til å møte representanter fra Barne- og likestillingsdepartementet.

Møtet er hos LDO i Oslo, og hele programmet kan du finne her.