Nasjonal institusjon deltok på den muntlige høringen om Statens pensjonsfond utland (oljefondet) i Stortingets finanskomité den 2. mai 2017.

Vår høringsuttalelse finner du her.

For mer info om høringen og øvrige dokumenter se Stortingets hjemmesider.

Våre øvrige høringsuttalelser er tilgjengelig her.